<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 01, 2011

Marian Rivera matagal mawawala sa kabihasnan

Ngayon pa lang ay ’di maisip ni Marian Rivera kung kakayanin niya ang straight na anim na araw na shooting sa isang disyerto sa Ilocos Sur.

Doon kukunan ang mga mahahalagang eksena ng pelikulang Temptation Island na malapit na nilang simulan.

Mahigit sampung araw sila roon pero sa unang bahagi ng kanilang shooting ay six days muna dahil magbi-break sila para sa Holy Week.

Naloloka si Marian dahil walang signal ng cell phone doon at tiyak na napa­kainit. Kaya hindi niya maisip kung kakayanin niyang mawala ka sa kabihasnan ng ganun katagal.

Bukod sa Temptation Island ay kailangan ding bumalik ni Marian ng Maynila dahil may regular taping pa ito sa Show Me Da Manny at Amaya.

Nagsimula na rin siya sa Panday 2 kasama si Sen. Bong Revilla, Jr. kaya hindi pa nila pinag-uusapan ni Dingdong Dantes kung makapagbakasyon pa ba sila sa darating na Holy Week.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites