<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 22, 2011

Pauline Luna Loveless Still

LOVELESS pa rin si Pauline Luna hanggang ngayon.

Nakatutok daw siya sa kanyang bumobonggang career kaya kahit anong role ang i-assign sa kanya, masusi niya itong pinag-aaralan and she gives her all.

Tulad sa role niya sa Dwarfina na sobrang nagseselos kay Heart Evangelista bilang si Dwarfina.

Dahil sa inggit, gusto niyang maagaw ang lahat ng mayroon si Dwarfina pero later, natauhan siya na dapat mahalin niya si Dwarfina dahil iisa lang ang nagpalaki sa kanilang dalawa, ang parehong kinilala nilang ina na si Jackilou Blanco.

Tapos na ang taping ni Pauline para sa Dwarfina kaya nakasama siya sa grupo ng Eat Bulaga para sa kanilang show sa Vancouver, Canada.

Umalis ang EB dabarkads last April 19 at babalik sila sa April 26.

Ayon pa kay Pauline, balak niyang kumuha ng culinary arts habang naghihintay ng bagong assignment sa GMA7.

Giit ng sexy star, wala raw siyang balak lumipat ng network dahil kapipirma lang niya ng two-year contract sa Kapuso Network.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites