<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 16, 2011

Regine Velasquez Advises Angeline Quinto

Masayang-masaya ngayon ang Star Power first female superstar na si Angeline Quinto. Bukod kasi sa sumisikat na siya ngayon ay natupad na rin ang pangarap niyang makasama ang idolong si Regine Velasquez.

Kamakailan ay binisita ni Angeline si Regine sa mismong bahay nito at hinding-hindi makakalimutan ng baguhang singer ang pangyayaring nakasama niya ang idolo.

“Before po iyon ng ASAP Rocks Cebu eh. Doon po kami nag-dinner. Talagang napa-wow po ako, ang ganda ng bahay niya, may swimming pool po kasi sa loob. Kasi pangarap ko rin po ’yung ganun,” nakangiting kuwento ni Angeline.

“Nagulat ako noong nakita ko siya kasama niya, si Sir Ogie Alcasid, nakakatuwa kasi kahit na may mga kausap siya, doon pa siya pumuwesto sa table namin. Ang dami pong advice na ibinigay tungkol po sa pagkanta,” emosyonal pang pagtatapos ng dalaga.

Natutuwa naman ang Asia’s Songbird dahil sa narating na tagumpay ni Angeline.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites