<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 27, 2011

Amaya is na Expensive Project

Hindi pa masagot ng management ng GMA Network kung magkano aabutin ang magagastos nila sa Amaya na 22 weeks tatakbo at hanggang October ang airing.

Nabanggit ni Wilma Galvante na kinagalitan sila ni Atty. Felipe Gozon nang i-present ang project dahil sa laki ng gagastusin, pero inaprubahan din.

Ipinakikilala sa Amaya ang pag-aagawan nina Sid Lucero at Miakel Daez kay Marian Rivera at okey sa aktres ang dalawang kapareha.

Si Sid, dito lang niya makakatrabaho, pero si Mikael, kasama niya sa Temptation Island.

’Kaloka si Marian dahil nang tanungin ng pisikal na hirap niya sa taping, ang scene na nag-duet sila ni Sid ang binanggit dahil mahirap daw kumanta at umiyak at the same time, kahit subukan pa ng press.

Samantala, may special screening mamaya ang Amaya at buong pilot week ang ipalalabas.

Bukas, mapapanood naman ang primer na The Making of an Epic hosted by Cesar Montano, 7:30-8:30 p.m.

Masisilip din ang isa sa action-filled scenes na ipinagmamalaki ng Amaya, ang musika ni Von de Guzman at mapapanood din kung paano ginawa ang complex at realistic production design ni Rodell Cruz, ang period costumes ni Gino Gonzales at ang direction ni Mac Alejandre.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites