<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 11, 2011

Del Monte Kitchenomics Now on GMA 7

Balik telebisyon ang Del Monte Kitchenomics – ang cooking show na patok sa mga Pinoy dahil sa hain nitong masarap, masustansya, at murang pagkain!

Simula bukas, Huwebes, May 12, apat na beses sa isang linggo mapapanood ang Del Monte Kitchenomics sa GMA News TV Channel 11, at tiyak na mabubusog ang mga viewers sa baon nitong MaMuMas (Masarap, Mura, at Masustansya) recipes.

Hatid ang mga pinadaling recipes mula agahan at hapunan hanggang desserts at drinks, siguradong gagawing espesyal ng programa ang mga lutong-bahay ng viewers sa tulong ng guwapo at batikang chef na si Chef Rob Peng­son kasama ang nakakaaliw na si Love Añover.

Handa sina Chef Rob at Love na bigyan ng budget tips ang mga manonood.

Una na rito ang healthy kiddie recipes na hindi matatanggihan ng mga chiki­ting. Easy-to-prepare meals naman ang ibibida nina Chef Rob at Love para sa mga palaging on-the-go. Gamit ang tamang ingredients at simpleng steps, ipapa­kita ng dalawang hosts na hindi imposibleng makapaghanda ng masarap na pagkain kahit gipit sa oras.

Mapapanood ang Del Monte Kitchenomics tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado, at Linggo, 9:55 ng umaga.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites