<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 10, 2011

New Sitcom for Vic Sotto

MAY sitcom na inihahanda para kay Vic Sotto na ididirek ni Bert de Leon.

Pero ang tanong, kung kakayanin pa ito ni Bossing dahil may apat na shows na siya sa kasalukuyan kasama na rito ang Eat Bulaga.

Sabi ni Direk Bert, kapag natapos na raw ang isang show ni Bossing, puwedeng ipalit nila ang sitcom na bago ang concept na nagustuhan daw ng sikat na TV host/comedian.

Tungkol naman sa concert na marami ang nagre-request kay Vic, imposible na raw matuloy ito sa November, dahil sa dami raw ng ginagawa niya pati ang pelikulang isasali niya sa 2011 MMFF.

“Malaki at matagal ang paghahanda para sa isang concert sa Araneta Coliseum. Dapat, may sapat na oras para sa lahat ng bagay para mapaganda at maging memorable talaga ang palabas.Kung kakayanin, baka sakali,” paliwa-nag ni Bossing Vic.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites