<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 09, 2011

Paris Hilton at Jinkee Pacquiao super tsika!

Samantala, dahil sa hindi masyadong naging magandang laban nina Pacman-Mosley, ang pinag-uusapan ay si Jinkee Pacquiao. Pagkaganda-ganda raw nito at halos hindi mo na makilala.

At ang bongga, tsika-tsika pala sila ni Paris. In fact, may photo sila – Paris, Pacman and Jinkee na nagtatawanan sa post fight news conference pagkatapos ngang talunin ni Pacman si Sugar Shane Mosley by unanimous decision sa WBO welterweight title fight.

At after ng tsikahan, nakinig pa si Paris sa nasabing news conference. “Hanging out with MannyPacquiao and his beautiful wife Jinkee. They are such a sweet & down to earth couple! Love them! :) tweet niya uli.

“Wow! Such an honor to be brought on stage by Manny & his wife Jinkee after the fight. Can’t wait to visit them when I go to the Philippines.”

Nakunan ng AP ang nasabing mga eksena pero nang hinahanap namin ang photos ni Charice habang kumakanta siya ng Lupang Hinirang, wala kaming makita. Meron ba?

Bakit ganun?

Kung sabagay, puring-puri naman ang pagkakanta niya.

At totoo nga. Perfect at hindi siya bumirit nang eere na sa GMA 7 kaya wala sigurong magrereklamo sa National Historical Institute (NHI).

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites