<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 21, 2011

Rachelle Ann Go is Still a Virgin

HINDI nagtatagal sa kanya ang nagiging boyfriend ni Rachelle Ann Go. Ang masakit, siya ang iniiwanan ng lalaki.

Una niyang naging boyfriend si Christian Bautista na tumagal ng 3 years, pero nauwi rin sa hiwalayan. Ikalawang boyfriend niya ay si Gab Valenciano na almost a year lang ang itinagal. At ikatlo nga si John Prats na 7 months lang ang itinagal.

Sa tatlo, mas nasaktan daw si Rachelle Ann kay Christian, pero wala siyang magawa dahil lalaki ang kumalas.

Pero, ipinagdiinan ni Rachelle na madali lang siyang makalimot dahil ipinauubaya niya kay Lord ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. At nagpapasalamat din siya dahil hindi niya naibigay ang kanyang virginity sa kahit kanino sa tatlo niyang naging boyfriends.

“So, life must go on. Yes, masakit na iiwanan ka ng lalaking mahal mo, pero hindi ka dapat mawalan ng loob at magmukmok sa bahay. Hindi naman katapusan ng mundong mawalan ka ng boyfriend,” paliwanag ni Rachelle Ann.

Sa isyu namang ang latest boyfriend niya ay si Cesar Montano, say ni Rachelle Ann. “Nagulat ako. Parang tatay ko na siya (Cesar Montano). Nakaka-offend, kasi hindi magandang ma-link sa isang halos ama ko na lang,” say ni Rachelle Ann.

Magkasama sila ni Cesar (Montano) sa isang show sa Singapore. Nagkaroon sila ng duet at love song pa ang kanilang kinanta ka-ya sweet ang dating habang kumakanta sila.

Baka raw binigyan ‘yun ng malisya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites